Co to jest i kiedy wykonuje się protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument zabezpieczający wyposażenie mieszkania, stwierdzający stan rzeczywisty w momencie jego sporządzania. Spisuje się go w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron w momencie dokonywania zakupu domu lub jego wynajmu. Nie jest dokumentem wymaganym, ale akt notarialny nie chroni w odpowiedni sposób interesów najmującego i właściciela, więc warto poświęcić czas na sporządzenie dobrej jakości protokołu. Im bardziej jest on szczegółowy, tym lepsze zabezpieczenie naszego majątku.

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy.

Protokół zdawczo-odbiorczy jest wyczerpującym opisem sprzętów i elementów wyposażenia stałego mieszkania z informacjami na temat ich stanu faktycznego oraz dokładnym objaśnieniem uszkodzeń. Ważne jest, żeby ostatecznie w mieszkaniu pozostało to, co znajdowało się w nim w momencie zakupu lub wynajmu. Im rzetelniej opisany jest lokal, tym bardziej protokół zabezpiecza interesy stron.

Prawidłowo przygotowany protokół zawiera informację identyfikujące lokal oraz strony umowy, datę jej podpisania, podpisy i parafki na wszystkich kartach protokołu. Ponadto należy pamiętać o przedstawieniu w protokole wskazań liczników prądu, wody czy gazu. W przypadku wymiany liczników w okresie najmu osoba wynajmująca lokal musi bezwzględnie poinformować o tym właściciela, który sporządza dokument potwierdzający fakt wymiany i zawiera w nim informacje na temat odczytu licznika z dnia jego usunięcia.

W protokole zawieramy dokładne informacje na temat przekazywanych kluczy, np. jeden klucz od górnego zamka drzwi zewnętrznych, jeden klucz od zamka dolnego drzwi zewnętrznych itd. Warto też pamiętać, że jeżeli do danego mieszkania przynależy garaż albo piwnica, należy również umieścić w protokole informacje na ich temat.

Dobrym rozwiązaniem jest dołączenie do protokołu opisu zdjęć każdego z elementów wyposażenia i oznaczenia ich w postaci załączników do tworzonego dokumentu.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego świadczy o zgodzie przez obie strony na zakup lub wynajem mieszkania w stanie opisanym w dokumencie i jest podstawą do odwołania się od ewentualnych późniejszych roszczeń i rozliczeń.

Rzetelnie przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi wobec najemców silny argument psychologiczny. Lokatorzy widząc skrupulatność właściciela mieszkania wiedzą, że nawet drobne uszkodzenia nie zostaną pominięte przy odbiorze nieruchomości po zakończeniu umowy najmu.